پرواز پروانه ها

در میان من و تو فاصله هاست.گاه می اندیشم، میتوانی تو به لبخندی فاصله ها را از میان برداری

دلتنگی

عجبــــ وفـــایـــی دآرد این دلتنگــــی…! تنهـــــاش که میـــذآریـــی   میــری تو جمـــع و کلّی میگـــی و میخنــــدی… بعد کـــه از همه جـــدآ شدی از کـُنـــج تآریکـــی میآد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 18 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
10 پست
تیر 93
26 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
16 پست
عاشق
2 پست
دلتنگی
3 پست
فقط_تو
1 پست
خدایا
7 پست
روز
1 پست
شب
2 پست
بیم
1 پست
عشق
3 پست
شانه_ها
1 پست
مژگانم
1 پست
بوسه_ها
1 پست
قیامت
1 پست
رد
1 پست
سپیده
1 پست
تپیدن
1 پست
اشک
2 پست
دل
1 پست
غم
1 پست
بارون
1 پست
نگاه
1 پست
خدا
2 پست
رها
1 پست
دلسرد
1 پست
گریان
1 پست
یکنواختی
1 پست
دوستی
1 پست
محبت
1 پست
تنفر
1 پست
گرفتار
1 پست
احساسات
1 پست
مهربان
2 پست
آفریننده
1 پست
دست_نیاز
1 پست
بندگی
1 پست
بیزار
1 پست
نفس
1 پست
زندان
1 پست
حیف
1 پست
جهان
1 پست
چوپان
1 پست
گناه
1 پست
توبه
1 پست
روزی
1 پست
کبوتر
1 پست
آسمان
1 پست
ساحل
1 پست
هستــی
1 پست
قلب
1 پست
شکسته
1 پست
خریدار
1 پست
فرشتگان
1 پست
بازی
1 پست
سرنوشت
1 پست
زنده
1 پست
تنهایی
4 پست
فریاد
1 پست
کودکی
1 پست
آهسته
1 پست
یار
1 پست
غمخوار
1 پست
شتابان
1 پست